Odpověď na pozici

Architekt bezpečnostních řešení (m/ž)-O2 ITS

Společnost koncernu O2 nabízející tuto pracovní pozici bude jako správce osobních údajů zpracovávat pro účely výběrového řízení na tuto pracovní pozici Vámi poskytnuté osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje mohou být předány zaměstnavateli mimo zemi EU. Zobrazit více

Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět O2 Czech Republic a.s., IČO: 60193336 (v případě, že se nejedná o pozici nabízenou přímo společností O2 Czech Republic a.s.) a společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, prostřednictvím svých elektronických systémů.

Společnosti koncernu O2:
- O2 Czech Republic a.s., IČO: 60193336, se sídlem Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 14022
- O2 IT Services s.r.o., IČO: 02819678, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4
- O2 Financial Services s.r.o., IČO: 05423716, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4
- O2 Family, s.r.o., IČO: 24215554, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4
- INTENS Corporation s.r.o., IČO: 28435575, se sídlem Vyskočilova 1481/4, Michle, 140 00 Praha 4
- Bolt Start Up Development a.s., IČO: 04071336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4
- mluvii.com s.r.o., IČO: 27405354, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4
- eKasa s.r.o., IČO: 05089131, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4
- O2 TV s.r.o., IČO: 03998382, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4
- Smart home security s.r.o., IČO: 06321399, se sídlem Vyskočilova 1326/5, Michle, 140 00 Praha 4
- Emeldi Technologies, s.r.o., IČO: 25663232, se sídlem Praha 10 - Vršovice, Voroněžská 190, PSČ 10100

Odpovědí na tuto pozici poskytujete správci své osobní údaje za účelem a na dobu realizace příslušného výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte jako subjekt poskytnutých osobních údajů vůči správci právo:
- na přístup k osobním údajům;
- na opravu nepřesných osobních údajů a na oznámení opravy;
- na výmaz osobních údajů a na oznámení výmazu;
- na omezení zpracování osobních údajů a na oznámení omezení zpracování;
- na přenositelnost osobních údajů;
- vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
- nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky;
- obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Vaše osobní údaje mohou být předány zaměstnavateli mimo zemí EU, které neposkytují odpovídající ochranu osobních údajů. Předání je nezbytné pro účely výběrového řízení v souladu s čl. 49 odst. 1 písm. b) (EU) 2016/679]. Podrobnosti o zárukách ochrany si můžete vyžádat od správce..

Již jsem v minulosti v O2 pracoval/a *

Již jste v minulosti pracoval/a pro O2 nebo jeho předchůdce (Teléfonica O2, Eurotel)

* Pro úspěšné odeslání formuláře je potřeba vyplnit všechna pole označená hvězdičkou.