Odpověď na pozici

Mám zájem

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici budou společnosti O2 Czech Republic a.s., IČ: 60193336, O2 IT Services s.r.o., IČ: 02819678, O2 Financial Services s.r.o., IČ: 05423716, O2 Family, s.r.o., IČ: 24215554, INTENS Corporation s.r.o., IČ: 284 35 575 a mluvii.com s.r.o., IČO: 27405354, jakožto společní správci, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů a společnost Video Recruiting Solutions s.r.o., IČ: 247 69 304, se sídlem Praha 5 – Hlubočepy, Skalní 578/26, PSČ 152 00. Zobrazit více

Beru na vědomí, že mám v této souvislosti jako subjekt poskytnutých osobních údajů vůči správci právo:
- na přístup k osobních údajům;
- na opravu nepřesných osobních údajů a na oznámení opravy;
- na výmaz osobních údajů a na oznámení výmazu;
- na omezení zpracování osobních údajů a na oznámení omezení zpracování;
- na přenositelnost osobních údajů;
- vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
- nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky;
- obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Beru na vědomí, že výše uvedená práva mohu uplatnit zasláním písemné žádosti poštou na adresu sídla správce.

Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

* Pro úspěšné odeslání formuláře je potřeba vyplnit všechna pole označená hvězdičkou.
* Při vyplnění alespoň jedné položky z označeného pole se označené položky stávají povinné.